"Barang siapa memudahkan urusan (mukmin) yang sulit nescaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia & akhirat" -Hadith Riwayat Imam Muslim-

Thursday, 26 February 2009

Pendidikan Global: Pembestarian sekolah

MDeC laksana modul pembelajaran Sekolah Bestari berasaskan ICT di beberapa negara Asean DUNIA tanpa sempadan sering dikaitkan dengan pelbagai aktiviti berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dan ia kini menjadi sesuatu yang mesti ada dan diterapkan dalam kehidupan seharian terutama menerusi sistem pendidikan. Penggunaan ICT secara meluas sejak awal pendidikan pastinya dapat memperkasakan sektor berkenaan sama ada di peringkat domestik mahupun antarabangsa.
Program pembestarian sekolah yang dilaksanakan Kementerian Pelajaran dan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi bersama Multimedia Development Corporation (MDeC) adalah antara usaha proaktif kerajaan dalam meningkatkan kesedaran pentingnya penggunaan ICT di sekolah. Pengurus Kanan Sekolah Bestari MDeC, Dr Norrizan Razali, berkata pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berlangsung di New York Oktober tahun lalu, mencerminkan kesungguhan kerajaan memajukan sektor pendidikan menerusi penggunaan ICT. Modul yang diperkenalkan di 88 Sekolah Bestari dan 2,000 sekolah seluruh negara itu, katanya, turut diguna pakai di beberapa sekolah sekitar Asean, antaranya Kemboja, Vietnam , Myanmar dan Laos. Pelaksanaan itu sebagai inisiatif kerajaan dalam membantu rakan serantau

No comments:

Popular Posts